THM DERLEYİCİLİĞİNİN DÜNÜ –  BUGÜNÜ


  1. THM derlemesi nedir? Önce “derleme” sözcüğü ile ilgili değişik kaynaklardan aldığım birkaç tanımı paylaşalım.


a)
“Seçme yaparak toplamak, bir araya getirmek, tedvin etmek.”

b) “Folklor malzemelerinin, halk arasında yaşayan sözlü edebiyat eserlerinin işin ehli uzman kişilerce toplanıp yazıya geçirilmesi ve kültüre kazandırılması işi.”

c) “Merak edilen bir konuda gerçekleştirilmek istenen bir amaç doğrultusunda, var olan geçerli ve güvenilir bilgilerin toplanarak sistemli olarak düzenlenmesiyle çok yönlü bilgi birikimi sağlamak için bir ya da daha fazla kişi tarafından hazırlanan yazılı metindir”.

d) “Ülkemizin kültürel varlığı ile bilgi birikimini oluşturan fikir ve sanat eserlerinin basılmış veya çoğaltılmış nüshaları ile ikili ya da çok taraflı anlaşmalar uyarınca yurt dışında basılan veya çoğaltılan fikir ve sanat eserlerinin etkin, sağlıklı ve eksiksiz bir biçimde toplanması, gelecek kuşaklara aktarılması, elverişli ortamlarda saklanması, korunması, düzenlenmesi ve toplumun bilgi ve yararına sunulmasıdır.”

Türk Halk Müziği derlemesi:

Halk Müziği eserleri de destan, masal, efsane, mani, bilmece, vb. diğer Halk Kültürü ürünleri gibi bir kişi tarafından söylenir. Daha sonra dilden dile, kulaktan kulağa yayılarak kuşaktan kuşağa aktarılır. Sözlü gelenek olarak uzun yıllar süren bir dönemden sonra (söz ve ezgi bakımından) hem değişikliğe uğrarlar; hem de ilk söyleyenleri (türküyü yakan) unutulur. Kısaca, bu eserler o yörenin folklorik özelliklerini taşıyan birer ürün olarak varlıklarını sürdürürler ve yörenin ortak malı sayılırlar. Bu sürece “Folklorik oluşum süreci” veya “anonimleşme süreci” denir.

MAKALENİN TAMAMI

PAYLAŞ
İLGİLİ YAZILAR
Abdullah Gündüz
HALK MÜZİĞİ DİNLENMİYORSA…
Merhaba…

Yanıt Ver

*