Halk kültürü, kitle kültürünün ve tüketim kültürünün içinde kaybolmamak için hala direnmektedir. Halk kültürü, kitle kültürü, postmodern kültürler gibi gündelik tüketim için olmayıp üretim temeline dayalıdır. Küçük ve büyük menderes havzasında günümüze kadar ulaşmış oturak havaları ve zeybek dansları halk kültürü ürünüdür. Küçük ve Büyük Menderes havzasındaki zeybeklik hareketleri bu bölge insanın müzik ve dans geleneğini derinden etkilemiş ve yüzyıllar içerisinde bazen sabırlı bazen de hoyratça bu coğrafya insanının içersinde olgunlaşmıştır. Bu çalışmada teknolojiye ve popüler kültüre direnen ve hala bu coğrafya insanının iç alemini derinden etkileyen oturak havaları üzerinde durularak, Necat Çetin tarafından Bayındır Turan Köyünde derlenen Bayındır Koşması bağlamında örnek verilecektir.


Oturak havaları halk kültürünün zengin ve hala canlı bir ürünüdür. Genelde Ege bölgesi özelde de Büyük ve Küçük Menderes Havzalarındaki köylerde müzikli sohbet geleneği olarak karşımıza çıkar. 

Oturak âlemlerini zaman ve mekân boyutunda değerlendirdiğimizde; meydanda ve kapalı ortamda olmak üzere iki ayrı biçimde yapılır. Bu gelenek genellikle düğün törenleri içersinde görülür. Geçmiş dönemlerde,  Kapalı mekânda yapılan oturak âlemlerine düğün sahibi hatırı sayılı kişileri çağırır ve bu misafirlerle sabahlanıp bölgeye özgü türküler ve uzun havalar söylenirdi. Bu oturak âlemlerine keman, def, cümbüş gibi çalgılardan oluşan ve yörede “İnce çalgı” adı verilen çalgı takımı eşlik ederdi.  Günümüzde bu coğrafyada bu şekilde yapılan müzikli sohbet geleneği artık devam etmemektedir.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

PAYLAŞ
İLGİLİ YAZILAR
GELENEKSEL DEĞERLERİ, GENÇ KUŞAĞA TAŞIYAN Bir Gönül Adamı CEM DOĞAN
Dertli Divani
Emel Taşcıoğlu’ndan yeni akustik çalışma

Yanıt Ver

*