Romanya Türklerinden olan Kazak Abdal’ın doğum ve ölüm tarihleri ile ilgili kesin bilgiler olmasa da 16’ıncı ya da 17’inci yüzyılda yaşadığı öngörülmektedir. Araştırmacılar her ne kadar Balım Sultan için yazdığı şiiri kaynak olarak düşünerek 17’inci yüzyılda yaşadığını düşünse de net bilgi yoktur.

Kazak Abdal’ın şiirlerine bakıldığında gerçek isminin Ahmet olduğu ortaya çıkmaktadır. Kullanmış olduğu “Kazak” mahlası için iki rivayet söz konusudur. Birincisi Romanya Türklerinin yaşadığı bölgedeki insanlara kazak deniyor olması, ikincisi ise sürekli sakal tıraşı olmasıdır.

Yaşamına dair en net kanıt ise Bektaşi dergahına bağlı olduğudur. Zaten hayatı hakkındaki bilgilerin çoğu da Bektaşi geleneğinde anlatılan menkıbelere dayanmaktadır. Yergi edebiyatının en güzel hicivlerine imza atmıştır.

Bir rivayete göre gençliğinde deli ormanda Demir Baba kendisini evlat edinmiş, daha sonra Balım Sultan’ın müridi olmuş ve ondan el almıştır. Bu rivayetin öncesi de şu şekildedir. Rus Çarı’nın kızı bir çocuk doğurur. Fakat bu çocuk, annesinden süt emmez. Bu duruma ne hekimler ne de papazlar çare bulamazlar. Sonunda Deliorman dergahından, Rusya’dan tuz parası almak üzere gelen Demir Baba‘ya:
‘Sen keramet ehli bir azizsin. Bu çocuğu tutulduğu hastalıktan kurtar.’
diye yalvarırlar.
Demir Baba da: ‘Bu çocuğun süt emmesini sağlar isem, tekkeme nezreder misiniz?’ der.
Kabul ederler.
Demir Baba çocuğa: ‘Em!’ der. Çocuk, anasının memesini emer. Delikanlılık çağına erince, Demir Baba dergahına gönderirler. Böylece Demir Baba, çocuğu evlat edinir. Adını Ahmed koyar. Bu çocuk daha sonraları Balım Sultan‘a giderek, el alır ve adı da Kazak Abdal olur.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

PAYLAŞ
İLGİLİ YAZILAR
Âşık Ömer
KARACAOĞLAN
Hasan Dede
Hasan Dede

Yanıt Ver

*