Kınalızade Hasan Çelebi’nin “mecma-ı şuarâ vü menba-ı zurefâ” tabirini kullandığı ve bağrından Hayreti, Hayali, Garibi gibi şairler ve mutasavvıflar yetiştirmiş olan Vardar Yenicesi’nde (Yenice-i Vardar) doğan Usuli, 16. Yüzyıl Osmanlısının önde gelen mutasavvıf şairlerinden biridir.


Osmanlı kültür coğrafyasına genel hatlarıyla bakıldığında edebiyat tarihimizin önemli şahsiyetlerinin büyük bir bölümünün Balkanlardaki şehirlerde doğduğu görülür. Osmanlı’nın Balkanlar üzerindeki hakimiyeti sonrasında bu bölge, medrese, mektep, tekke ve zaviye gibi kurumların yaygınlaşmasıyla bilim, kültür ve sanat alanında hızla ilerledi. Nitekim Osmanlı’nın o dönemde Bursa dışında önemli kültür merkezleri arasında Serez, Vardar Yenicesi, Üsküp, Manastır gibi Rumeli coğrafyasında yer alan şehirler sayılabilir. Bu bölgenin Osmanlı şairlerinin yaklaşık beşte birini yetiştirmiş olduğunu söylersek, zannederiz konu daha iyi anlaşılacaktır.

İşte Vardar Yenicesi de (Yenice-i Vardar) bu kültür merkezlerinden biridir. Kinalızade Hasan Çelebi, o zamanlar Selanik vilayetine bağlı Yenice-i Vardar için, “mecma-ı şuarâ vü menba-ı zurefâ ” ifadesini kullanır. Bu şehir, ünlü akıncı ailesi Evrenosoğulları’nın başkenti konumundaydı ve aynı zamanda onların himayesinde gelişen bir bilim ve sanat merkeziydi. Şehir, aynı zamanda 16. Yüzyıl Osmanlısının önemli kültür merkezlerinden biriydi ve bağrından Hayreti, Hayali, Garibi gibi şairler ve mutasavvıflar yetiştirmişti. Asıl adı Abdullah olan USULİ de bu şairlerden biriydi.

YAZININ TAMAMI BURADA

PAYLAŞ
İLGİLİ YAZILAR
Türkü ile gelen birincilik
Türkü ile gelen birincilik..
Hastane Önünde İncir Ağacı
İŞİN MUTFAĞINDA BİR MÜZİSYEN UFUK ŞİMŞEK

Yanıt Ver

*