Hikayemiz kısa, ancak yaşanmış acı bir hayat özetidir. Necip Aşıklık geleneği içinde yetişen, saz çalıp söyleyen bir gençtir. Yozgat da yaşanan bu olayın Farklı anlatımları bulunsa da, Derleme ve araştırmacı, İhsan Öztürk’ün “Türkülerle Aşık Veysel” kitabında ve Cahit Öztelli’ nin kitabından da faydalandığımız özet ile şöyle geçer hikayesi.


Yeni evli olan Necip, 1.Dünya savaşı sıralarında askere alınır ve Yemen’e gönderilir. Gitmeden evvel genç karısı Ayşe’yi de, en yakın arkadaşı Ahmet’e emanet eder. Ahmet kardeşi gibidir ona güvenir.     ( bazı kaynaklarda amcaoğlu olarak geçer) Askerlik o dönemde oldukça uzundur. Bir zaman sonra Necip’in yokluğunda, kardeşi bildiği en yakın arkadaşı Ahmet, aşık olur Necip’in emaneti olan karısına. Ayşe namusludur ve Necip’i seven bir kadındır. Yüz vermez Ahmet’e. Ahmet hiçbir karşılık bulamaz ve hileye başvurur. Necip’e bir mektup yazar ve karısı Ayşe’nin kötü yola düştüğünü, zapt edemediğini belirtir mektubunda. 

Mektubu alır Necip ve günlerce üzüntüden gözyaşı döker. Arkadaşı Ahmet’in bu oyununa kanar ve karısı Ayşe için boş kağıdı (boşanma kağıdı) nı gönderir. Boşanma kağıdı ile Ortalıkta kalan Ayşe  Ahmet’in kirli oyunu içinde ona varmaz  ve aracılarında yardımıyla başka biriyle evlenir. Bir süre sonra Ahmet’in yaptığı hileyi de öğrenir. Ancak evlenmiştir artık.

Bir yandan cephede Vatani görevini sürdürüp diğer yandan Ayşe’sine üzülen Necip ise üzüntü ve kederden Verem olur asker ocağında. Düzelecek iyi olacak gibi de değildir ve bir süre sonra da Hava değişimi ile memleketine gönderilir Necip. Durumu ciddidir evine döner dönmesine ancak yatağından çıkamaz artık. Son defa Ayşe’yi görmek ister Necip. Aracılar girer devreye ve Ayşe’nin gelmesi için kocasından izin isterler. İzin vermez Ayşe’nin kocası. Birkaç defa aracılar dil döker ama ikna edemezler. Son defa bir aracı gider ve artık necip’in ölmek üzere olduğunu anlatır. Tamam der kocası izni verir. Bunu duyan Ayşe ise son kez Necip’i görmek için, görümcesi ve birkaç arkadaşı ile birlikte ölüm döşeğindeki Necip’in yanına gider. Necip birkaç defa çağrılıp gelmediğini düşünür Ayşe’nin. Kimse de demez Necip’e kocası göndermiyor diye. Aralarında karşılıklı şu söyleşme geçer.

 

1-AYŞE                                                         

Kapıdan girerken yüzüme baktı

Ciğerim başını köz etti yaktı

El sözüne uydu yolundan saptı

Onun için küstüm necip söylemem

2-NECİP                                                        

Vücudum dermansız halim pek yaman

Zerrece yoğumuş göğsünde iman

Necip’in niyeti göçmektir heman

Necip sana kurban derim söylemez

3-AYŞE                                                         

Hasta dediler de geldim yanına

Şifa gelsin bedenine canına

Böyle işler düşer miydi şanına

Onun için küsüm necip söylemem

4-NECİP                                                                    

Nazlı görümcesin almış yanına

Telli şalını da sarmış beline

Naz ile mi geldin Ayşe’m yanıma

Necip sana kurban derim söylemez              

5- AYŞE

Geçin ağalar da sedire geçin

yarim’in üstüne ilaçlar saçın

senden boş kağıdım aldığım için

küsüm bu dünyada Necip söylemem

6- NECİP

İhtiyat m’ettin de geri bakmaya

Ne has geldin kefenimi dikmeye

Sıva kollarını suyum dökmeye

Necip sana kurban derim söylemez

7- AYŞE

sen gideli hanayımdan çıkmadım

Ellerime al kınalar yakmadım

Dünya güzel olmuş dönüp bakmadım

küsüm bu dünyada necip söylemem

8-NECİP

Yüklendi barhanam seçildi göçüm

Bağışla günahım affeyle suçum

Ah Necip’i görmeye gelmedin niçin

Necip sana kurban derim söylemem

 

9-AYŞE

kabri kazılmış ta ettedir canı

Şükürler Mevla’ya yanımda bari

Yalvarırım Tanrıya almasın canı

Küsüm bu dünyada söylemem Necip

 

PAYLAŞ
İLGİLİ YAZILAR
HUMA KUŞU
KAZIM’IM TÜRKÜSÜ (MEZAR ARASINDA)
Hastane Önünde İncir Ağacı

Yanıt Ver

*