Yörenizde, Bölgenizde Halk Kültürü ve Halk müziğine ilişkin haberleri siz gönderin biz yayımlayalım. Özel haberleri dergiye taşıyalım…

İçeriklerinizi göndermek için


AÇIKLAMALAR

Türkü Life, gönderilen içeriklere ilişkin yayımlama garantisi vermez.

İçeriği gönderen kişi aynı mailde şu ibareyi yazacaktır:

Gönderdiğim içerik tarafımca hazırlanmıştır, tüm bilgi ve fotoğraflar tarafıma aittir. Türkü Life dergisine ait Dergi, Web sitesi, Youtube kanalı ve sosyal medya gibi yayın ağlarında bu içeriğin, Türkü Life adı ile kullanılmasına, başka yayımcılar tarafından da bu içeriğin kullanım izninin Türkü Life dergisinde olmasına  izin veriyorum. Bu içerikten doğabilecek yasal sorumlulukları kabul ve taahhüt ederim.

İçeriklerde Ad, Soyadı ve iletişim bilgileriniz belirtilmelidir.

Gönderen hiçbir şart ve koşulda, gönderisi yayımlansa bile karşılığında ücret ya da hak talep edemez.