Yayının Adı: TÜRKÜ LIFE Kuruluş Yılı: 2017  • BASILI DERGİ ISSN: 2564-6559 • DİJİTAL DERGİ ISSN: 2651-3897


İmtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Post Medya A.Ş. adına Mehmet Yılmaz

Genel Yayın Yönetmeni
Metin Ertunç

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Mehmet Yılmaz

Yayın Kurulu
Mehmet Yılmaz
Hakan Kalyoncuoğlu
Serdar Demirhan
Abdullah Gündüz
Hakan Özkerim

Yönetim Yeri
Kırkkonaklar Mahallesi 316.
Cadde No:25/B Çankaya/Ankara
Telefon: +90 312 496 06 08
E-posta: bilgi@turkulife.com.tr

Editör
Serdar Demirhan

Grafik Tasarım
MedyaTime • Kasım Halis
www.medyatime.gen.tr
Telefon: +90 535 928 88 80

Baskı
Elma Teknik Basım Matbaacılık Ltd. Şti. İvedik OSB Matbaacılar Sitesi 1516/1
Sokak No: 35 Yenimahalle/Ankara
Telefon: +90 312 229 92 65

Baskı Tarihi
ilgili ayın 25.günü

Yayın Türü
Yaygın Süreli 3 ayda bir yayınlanır

Dergimiz Basın Ahlak ilkelerine uyar. Yayınlanan yazı ve fotoğra ar izin alınmadan kullanılamaz. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına, ilanların yükümlülüğü ilan sahibine aittir.