Kasap Halayı


Türkiye’de geniş çapta bilinen ve Marmara Bölgesi’nde, özellikle de Trakya Bölgesi’nde yaygın olarak oynanan Oyuncuların yan yana dizilip kollarını birbirlerinin omuzlarına atarak, ağırdan başlayıp gittikçe hızlanan bir ritimde oynadıkları halk oyunudur. Benzer danslar Ukrayna’da Arkan, Romanya’da Arcan, İsrail’de Hora, Orta Doğu’da Dabke, Bulgaristan’da Kasapsko Horo, Sırbistan’da Kasapsko Kolo, Makedonya’da Lesnoto ve Ermenistan’da Soorch Bar’dır.

2/4’lük hızlı ve 4/4’lük yavaş ritimlerle şekillenen oyun havalarından yola çıkarak bulunan kasap havası isminin, zamanında İstanbul’da yaşayan Arnavut kasaplarına dayandığı halk arasında yaygın bir inanıştır. Çeşitli kaynaklarda Bizans dönemi İstanbul’unda Makellarikos Horos adı ile oynandığı söylenmekte ise de, bu konuda kesinleşmiş herhangi bir bilgi yoktur.

DERGİNİN TAMAMI BURADA

PAYLAŞ
İLGİLİ YAZILAR
HALAYLAR
CİRİT
ÇAYDA ÇIRA

Yanıt Ver

*