Asıl ismi Hacı Sadık OYTUN olan Remzâni, 1937`de Tokat`ın Zile ilçesinde doğmuştur. Babasının ismi Sadık`tır. Altı kardeşin dördüncüsüdür. Remzâni ilkokula gidememiştir. Kendi çabasıyla eski yazıyı ve Türkçe okuma-yazmayı öğrenmiştir. Demircilikle uğraşan babasının yanında, çok küçük yaştan itibaren çalışmaya başlamıştır. Yöre halkı arasındaki söylentiye göre Remzâni, oniki, onüç yaşlarında iken, dükkanlarına ak sakallı yaşlı bir insan gelir ve  dolu bir bade verir. Bu badeyi içtikten sonra kısa bir süre baygınlık geçiren Remzani, kendine geldikten bir kaç gün sonra kendiliğinden şiirler okumaya başlamıştır. Remzâni, bu olaydan sonra muhabbet meclislerinde aranan birisi olmuş, sürekli şiir okumaya teşvik edilmiştir. Kendisine Remzâni mahlasını ise, Zile`nin ünlü halk ozanlarından aynı zamanda ustası olan Kemteri`nin oğlu Sefil Edna (Abuzer Doğanay, 1900-1966) vermiştir. Bu mahlası “Simgelerle ilgili, işaretlerle ilgili “ anlamına gelmektedir.


Daha sonra babası Remzâni`yi, Zile`nin Güblüce Köyü`ndeki Nasıf Hoca`nın yanına göndermiştir. Nasıf Hoca`nın yanında kaldığı süre içinde saz çalmayı ve saz yapımını öğrenmiştir. Nasıf Hoca`nın yanından ayrıldıktan sonra, tekrar Sefil Edna`nın yanına dönmüştür. Sefil Edna`yı ustası kabul ederek ona çıraklık yapmıştır.

Ustadımdır Sefil Edna pazar eyledim
Aşkına düştüm gönül eyledim
Remzâni hanemde mehman eyledim
Sakla cevherini kapan olmasın

——–

Ustadım Sefil Edna Kemter`in oğlu
Bu aşkın elinden sinamız dağlı
Remzâni der başımız ol Şah`a bağlı
Görürsün halimiz muhanet dost dost

Remzâni, Sefil Edna`dan büyük ölçüde etkilenmiştir. Bu etkilenme onu, Sefil Edna`ya sıkı sıkıya bağlamıştır. Daha sonra bu bağlılığı devam ettirmek ve güçlendirmek için Sefil Edna`nın oğlu Ali Rıza Doğanay`la müsahib kardeş (yol kardeşi) olmuşlardır. Bu yönüyle, Usta-Çırak öğrenimini üst seviyede yaşamıştır.

Remzâni askerlikten döndükten sonra Zöhre Hanım ile evlenmiştir. Bu evlilikten Gülüzar, Hüseyin ve Hasan (Nurettin) isimli üç çocukları olmuştur. Bir süre oto tamirciliği, elektrik-su tesisatçılığı yaptıktan sonra Devlet Demiryollarında usta olarak çalışmaya başlamıştır. Buradaki görevi sırasında da boş durmamış, sürekli yeni bir şeyler öğrenmeye çalışmıştır. Günlüğünü tuttuğu defterinde bilim ve tıpla ilgili birçok konuların bulunması, onun çok yönlü bir kişi olduğunu gösterir.

Şiirlerinin temelinde “inanç” ve “Bektaşilik” düşüncesi yatar. Tassavvufi şiirlerinde bir mürşide bağlı olması gerekliğini anlatır. Bu tür şiirlerinde “Şeriat, Tarikat, Marifet, Hakikat” gibi dört ana konuyu işlemiştir. 

Şeriat abdesti farz oldu bize
Tarikat evine girmek görünür
Marifet postuna çöktüm oturdum
Hakikat namazın kılmak görünür.

Şiirlerinde görülen bir başka başlık ise sevgi ve aşk’tır Remzani’nin. Ancak, bu sevgi ve aşk İlahi Aşk’tır. Allah, Muhammed ve İmam Ali aşkıdır ve onlara ulaşma arzusudur. 

Şiirlerinde yöresel ağızları ve hece veznini kullanmıştır. Bazı şiirleri “nefes” özelliği göstermekle birlikte, kafiye düzeni bakımından “koşma” ya bezemektedir.

Remzani’yi dönemin diğer Âşık’larından ayıran en önemli özelliği ise bağlama icrasındaki hakimiyeti ve müzikal bilgisidir. Günümüzde, Melodik olarak Transpoze denilen ton veya karar değiştirme tekniklerini, o dönemde ustalıkla kullanmıştır. 

 

Remzâni sürekli yeni şeyler öğrenmek ve yeni yerler görmek isteği ile dolu bir insandır. Bu özelliği 1973 yılında ağır basmış ve Almanya`ya gitmiştir. Daha sonra ise eşini ve çocuklarını da Almanya`ya götürmüştür. Almanya`da  kaldığı süre içinde şiir çalışmalarını aksatmamıştır. Almanya`da çoğunlukla ayrılık, özlem, keder, şiirleri yazmıştır. 6 yıl süreyle Almanya’da hayatını sürdüren Remzâni, 22 haziran 1979 yılında geçirdiği bir trafik kazasında Hakka yürümüştür. Bugün ise Kabri, Doğup büyüdüğü Tokat topraklarındadır.

Birlik makamı kuralım
Gelin dostlar bir olalım
Her bir ikrarda duralım
Gelin dostlar bir olalım

Böyle imiş hakkın yolu
Birlikte gerçekler dolu
Birdir Muhammet le Ali
Gelin dostlar bir olalım

Kırklar birlik ile buldu
Gönülleri nurla doldu
Allah bile birlik oldu
Gelin dostlar bir olalım

Remzani der her gün böyle
Aşk Allah’tır doğru söyle
Yardımcınız olsun mevla
Gelin dostlar bir olalım

PAYLAŞ
İLGİLİ YAZILAR
Huzuri
Ölümünün 11 nci Yılında büyük Ozan Ali Ekber Çiçek
Ölümünün 11 nci Yılında büyük Ozan Ali Ekber Çiçek
Adile Kurt Karatepe

Yanıt Ver

*