“Tef” ya da  “Def” ismi ile bilinen vurmalı çalgılar grubundaki bir enstrümandır. Türk müziklerinde sıklıkla kullanılan bir enstrüman olup,değişik adlar altında da batı müziği içinde de kullanılmaktadır. Yuvarlak bir tahta kasnak üzerinde, bir yüzeyine deri gerilmesiyle meydana getirilir. Kenarlarına pirinçten yapılmış ziller monte edilen Tef’in icrası ise parmaklar ve parmak uçlarının vurulmasıyla yapılır. 

Kullanımı Çok eskilere dayanan Tef’i tarihte çok eski uygarlıkların kullandığı, pek çok kazıda bu Enstrüman’a ait görsel resimlerin ortaya çıkmasıyla da kanıtlanmıştır. Mezopotamya’da, Mısır’da, Fenike’de, Eski Yunan müziğinde tef vardır.  Arapların İberya yı istilası ile İspanya ve Portekiz’e geçmiştir.  Bugün ki Batı Müziğinde “Tambour” ve “basque” adları altında kullanılmaktadır.

Genel olarak 20-40 santimetre çapı aralığında bir kasnak kullanılmaktadır. Kullanılmakta olan bu kasnağın eni ise 4-6 santimetre aralığındadır.

Tef Enstrümanı Türklerde farklı Araplarda farklı ölçülerdedir. Türk Tef’i olarak da bilinen Tef daha büyük, Arap Tef’i olarak bilinen Tef ise boyut olarak daha küçüktür. Birde bunlardan çok daha büyük bir Tef çeşidi vardır ki, üzerinde ziller yoktur ve “Mazhar” olarak bilinmektedir.

Genel olarak kasnak üzerine gerilen deri olarak oğlak derisi kullanılması tercih edilirken, günümüzde yapay deriler de kasnak üzerinde kullanılmaktadır. Milattan önceki dönemde Anadolu, Mezopotamya ve Orta Asya uygarlıklarında ve daha sonraki dönmelerde de tüm bu coğrafya içinde yaşayanlar tarafından çeşitli tür ve biçimleri kullanılmış olan bu vurmalı çalgı, Osmanlıda da din ya da din dışı alanlarda da kullanılmıştır

Günümüzde, özellikle kırsal alanlardaki kına geceleri ve düğünlerde kullanılan tef, zilli tef ve zilsiz tef olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. El ile tutularak havaya kaldırılan ve bu şekilde hem vurularak, hem de sallanarak çalınan tef, eğer zilli ise, sallandığı her saniye de ritimli şekilde zil sesi çıkartmaktadır.

Ülkemizde yörelere göre de “Tarande”, “dare”,”Çingene”, “Acem” gibi değişik isimlerle bilinmektedirler.

PAYLAŞ
İLGİLİ YAZILAR
ÇAM DÜDÜĞÜ
OĞUR SAZI
Kabak Kemane Ustası Tahsin Yarar

Yanıt Ver

*