İki kavalın yan yana monte edilmesiyle Zonguldak civarı ve güneydoğu Anadolu bölgesinde kullanılmaktadır. Ön kısmında 5-6 adet ses perdesi bulunmaktadır. Boruların her ikisinde perde sayısı eşit olabileceği gibi bir tarafta bir adet ses perdesi de olabilir. Güney Anadolu da özellikle Antakya ve Yayla Dağı çevresinde ise çifteye benzeyen Argun enstrümanı bilinmekte ve çalınmaktadır. Argun ile Çifte arasındaki en önemli fark ise, Argun da kamışların birinde delik yoktur ve diğer kamışa dem tutmasıdır. Günümüzde normal kamışlardan üretilmekte olan Çifte Enstrümanı eski dönemlerde Kartal kemiğinden imal edilmekteydi.


Bulunan En eski Türk musiki aleti çifte olup, Macaristan’da Janoshida kazasında bir Avar mezarından çıkarılmıştır. Çiftenin  turna kemiğinden gayet sanatkârane yapıldığı gözlemlenmiştir.  Bu çeşit çifte kavallar şimdi de Kafkaslarda ve bilhassa Volga çevresinde yaşayan halklar arasında kullanılmaktadır. Bu musiki aletinin ana yurdu, büyük ihtimalle, Altay-Ural arası alanlar olduğu tahmin edilmektedir.

PAYLAŞ
İLGİLİ YAZILAR
KABAK KEMANE
TEF (DEF)
SİPSİ

Yanıt Ver

*