HARPUTLU HAFIZ OSMAN ÖĞE


Elazığ-Harput Müziği’ nin duayeni ve kaynak kişisidir. 1892 yılında Harput’ da doğdu. Asıl adı Osman Feyzi olmasına rağmen halk arasında Hafız Osman diye anılırdı. Babası Harput ahalisi tarafından tanınan Kamilzâde Muallim Hafız Tevfik Efendidir. İlk tahsilini, hafızlık eğitimini ve bütün makamatı babasından öğrendi. 12 yaşlarında ilkokulu bitirmiş, 17 yaşında babasını kaybetmiş ve aynı yıl Elaziz Askeri Rüşdiyesini (Ortaokul) ve İdadisini (Lise) okuyarak. 1908 yılında derece ile mezun oldu ve diplomasını (şehadetname) aldı. 1909 yılında babası vefat edince annesi ve iki kardeşinin geçimlerini sağlamak amacı ile harbiyeye devam edemedi. Harput’ta ikinci muallim olarak atandığı Zahire ilkokulunda beş yıl süreyle, ardından 1916-1924 yılları arasında Darü’l-Hilâfe de çalıştı. 1924 yılında Muallim Mektebi ambar memurluğuna, 1932 yılında da Elaziz Orta Mektep memurluğuna atandı.

TAMAMI

PAYLAŞ
İLGİLİ YAZILAR
Nahide Saygün Akkal
Aşık-ı (ALİ ÇAKMAK)
Adile Kurt Karatepe

Yanıt Ver

*