İhsan Öztürk - Tüm Yazılar

Haber

ANKARA’DAKİ MÜZİKLİ EĞLENCE YERLERİNİN DÜNÜ VE MÜZİK TÜRLERİNDEKİ DEĞİŞİM-2

Bu eğlence yerlerinde hafta boyunca her akşam (suare), Çarşamba günleri gündüzleri hanımlara (matine), Pazar günleri gündüzleri umuma (matine) programlar yapılmaktaydı. Programa hanendelerin yönettiği fasılla başlanır, (o gün okunacak eserlerin makamında) klasik sazların icra ettikleri (genellikle 2 hane) peşrevle kulaklar icra edilecek makama alıştırılırdı.

DEVAMINI OKU
İhsan Öztürk

ANKARA’DAKİ MÜZİKLİ EĞLENCE YERLERİNİN DÜNÜ VE MÜZİK TÜRLERİNDEKİ DEĞİŞİM-1

Ankara’ya 1962-1963 ders yılında (Kayseri Lisesi’nden nakil olarak) öğrenim yapmak üzere geldim. Atatürk Lisesi’nde okumayı sürdürürken, rastlantılar sonucunda (1964 yılından itibaren)  Ankara’nın çeşitli Gazinolarında solistlere bağlamayla eşlik etmeye başladım. Kısacası 1964 yılından sonra Ankara’daki müzikli eğlence yerlerinin birçoğunda program yaparak; bazılarını da gezip görerek (ya da oralarda çalışan müzisyen arkadaşlarımın bilgilerinden yararlanarak) tanımaya başladım. 

DEVAMINI OKU