ÖĞRETEN VE ÜRETEN BİR ÖĞRETMEN TARKAN GÜVEN

Kendi tabirine göre, bağlama tınılarını henüz doğmadan önce dinlemeye başlamış Tarkan Güven. 1970 yılında Sinop’ta doğmuş. Çocukluğuna dair hafızasında kalan şey ise babasının Profesyonel bir şekilde çaldığı bağlama. Babasının hocalığında, uzun yıllar Usta-Çırak öğreniminin içinde, yaşayarak öğrenmiş halk kültürünü de, bağlama icrasını da. Gençlik yıllarına geldiğinde ise o yıllarda pek çok insana ilham kaynağı olan Muhabbet albümlerini, Tarkan Güven’de sıklıkla dinler olmuş. Konservatuara girene kadar da nota bilmeden icra etmiş bağlamayı. 

ÂŞIK İLHAMİ DEMİR

Âşık İlhami, 1932 yılında Kars’ın Arpaçay ilçesinde Büyükperkit köyünde (bugünkü adı Büyükçatma) doğmuştur. Ailesi Ermenistan Erivan’dan göç etmiş ve Kars’a yerleşmiştir. Annesi Hanife Hanım’dır, babası Şir Ali, ailesini çiftçilikle uğraşıp, bostanında yetiştirdiği sebze meyveleri satarak geçindirmektedir. Bir tahsilden geçmeyen Âşık İlhami iki yıl devam ettiği Kur’an kursu dışında eğitim almamıştır.

İBRADI VE YÖRÜK KÜLTÜRNÜNÜN KADIN TEMSİLCİSİ GÜLAY DİRİ

Hititlerden roma dönemine kadar, önemli bir yerleşim yeri olarak kullanılmış İbradı. Osmanlı döneminde de hatırı sayılır bir yerleşim yeri olmuş. Tarihi geçmişi bu denli zengin ve güçlü olduğundan olmalı ki; İbradı yöre özellikleri sergilemeye de başlayarak, Kendi kültürlerini, kendine özgü türkülerini de bu zenginlik içinde oluşturmuştur. Şimdi Antalya’ya bağlı bir ilçe konumunda olan İbradı, Antalya şehir merkezine 180 km, Konya’ya ise 200 km mesafe uzaklıktadır.  İşte bu ilçede, İbradı’da büyüyen, buranın kültürünü taşıyan ve yaşatan konuğumuz Gülay Diri’yi tanıtacağız sizlere.